Hướng dẫn tra cứu tài liệu

19/06/2021 | 1659

1. Thẻ sinh viên cũng là thẻ thư viện. Khi vào thư viện sinh viên nhớ mang theo thẻ để dễ dàng sử dụng các dịch vụ trong thư viện. Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của thư viện, sinh viên phải trình thẻ cho cán bộ thư viện.

2. Tìm tài liệu
- Sinh viên tìm tài liệu trực tiếp trong kho sách, giá sách

- Sinh viên tìm tài liệu qua trang web: http://thuvienso.cnd.edu.vn/taileu/tracuu

3. Mượn, đọc tài liệu giấy
- Sách mượn đọc tại chỗ: Sinh viên làm thủ tục mượn/trả sách tại quầy phục vụ.
- Sách mượn về nhà: Sinh viên được mượn sách miễn phí, làm thủ tục mượn theo quy định tại quầy phục vụ.

4. Đọc tài liệu điện tử (eBooks)
Để đọc tài liệu điện tử, sinh viên đăng nhập bằng mã số sinh viên và mật khẩu mặc định là Cnd12345. Tuy nhiên, sinh viên nên đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập.