Tin tức sự kiện

Tin hoạt động

Thông báo về việc thu hồi sách giáo trình

Thông báo về việc thu hồi sách giáo trình

Nội dung: Sau khi  thi xong các môn học, các bạn sinh viên đến Thư viện để hoàn thành thủ tục trả sách giáo trình trước khi về nghỉ hè.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI